کتاب آموزش گرامر Run 4

۲۰۰,۰۰۰ 

کتاب آموزش گرامر سطح Run 4 کانون زبان ایران

در این کتاب گرامر که به راحتی قابل دانلود است می توانید تمامی گرامر موجود در دروس 7 تا 12 کتاب English Time 2 را که بسیاری از آموزشگاه های زبان همچون کانون زبان ایران تدریس میکنند را به راحتی یاد بگیرید.

توضیحات

کتاب آموزش گرامر سطح Run 4 کانون زبان ایران

در این کتاب گرامر که به راحتی قابل دانلود است می توانید تمامی گرامر موجود در دروس ۷ تا ۱۲ کتاب English Time 2 را که بسیاری از آموزشگاه های زبان همچون کانون زبان ایران تدریس میکنند را به راحتی یاد بگیرید.