کتاب آموزش گرامر Race 1

۲۰۰,۰۰۰ 

کتاب آموزش گرامر سطح Race 1 کانون زبان ایران

در این کتاب گرامر که به راحتی قابل دانلود است می توانید تمامی گرامر موجود در دروس 1 تا 6 کتاب English Time 3 را که بسیاری از آموزشگاه های زبان همچون کانون زبان ایران تدریس میکنند را به راحتی یاد بگیرید.

توضیحات

کتاب آموزش گرامر سطح Race 1 کانون زبان ایران

در این کتاب گرامر که به راحتی قابل دانلود است می توانید تمامی گرامر موجود در دروس ۱ تا ۶ کتاب English Time 3 را که بسیاری از آموزشگاه های زبان همچون کانون زبان ایران تدریس میکنند را به راحتی یاد بگیرید.