قوانین سایت

قوانین اعضای سایت www.sorooshk.com (این قوانین ممکن است بدون اطلاع به کاربران تغییر یابد کاربران گرامی موظف هستند هر از گاهی صفحه قوانین را مجدد مطالعه نمایند.

  1. سرویس دهنده (ادمین سایت) موظف است فایل های درخواستی یا دوره های آموزشی برگزار شده در سایت را عینا تحویل دریافت کننده (عضو سایت) نماید.
  2. ادمین سایت موظف است در صورتی که فایلی به صورت ناقص به عضو سایت ارسال شده آن فایل را مجددا تا رضایت کامل مشتری ارسال نماید.
  3. در صورتی که در تراکنشی هزینه از حساب شخص کسر شود ولی با قطع اینترنت یا دیگر مشکلات به سایت جهت دریافت فایل برگشت داده نشوید بانک عامل شما موظف است هزینه را تا ۷۲ ساعت پس از تراکنش انجام شده به حساب شما عودت نماید و این مورد خارج از وظایف و تعهدات ادمین این سایت می باشد و در صورت نیاز باید پیگیر بانک عامل باشید.
  4. اطلاعات جمع آوری شده از اعضا سایت (کدملی، ایمیل، شماره تلفن و…) به صورت محرمانه بوده و فقط در صورت درخواست مقامات قضایی ارائه خواهد شد.
  5. عضو سایت متعهد می باشد که فایل های دریافت شده را به هیچ عنوان به شخص دیگری ندهد و به هیچ وجه و صورتی در اینترنت قرار ندهد. در صورت مشاهده تخطی از این مورد، تخلف انجام شده قابل پیگیری خواهد بود.

تاریخ آخرین ویرایش قوانین: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸